Cilt:4 Sayı:2

Cilt:4 Sayı:2

 

İçindekiler / Contents

167-168 Editör’den / From Editor

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

169-183 Turizm Tesislerinin Pandemi Refleksi: Club Patara Örneklemi Üzerinden Değişen Mekansal Deneyimler
Pandemia Reflex of Tourism Facilities: Changing Spatial Experiences Through the Case of Club Patar
İlke CİRİTCİ

185-199 Experimental Study The Influence of Surface Shape and Roughness of Different Materials On Thermal Contact Conductance in Single and Multilayers Wall Farklı Malzemelerin Yüzey Şekli ve Pürüzlülüğünün Termal Temas İletkenliğine Etkisi İçin Deneysel
Bir Çalışma
Laith Yahya AWAD, Ibrahim KOÇ, Salah Kareem JAWAD

 

201-223 Key Value Stream Approach for Increasing the Effectiveness of Business Processes
İş Süreçlerinin Etkinliğini Artırmak İçin Anahtar Değer Akışı Yaklaşımı
Semra BİRGÜN, Kemal Güven GÜLEN

225-236 Navigating Robots in a Complex Environment with Moving Objects Using Artificial
Intelligence
Yapay Zeka Kullanarak Karmaşık Bir Ortamda Robotları Hareket Ettirme
Omar Mahmood Yaseen, Osman N. UÇAN, Oğuz BAYAT

237-244 Low Cost High Speed Data Acquisition Board for Laboratory Laser System
Laboratuvar Lazer Sistemi için Düşük Maliyetli Yüksek Hızlı Veri Toplama Kartı
Osman N. UÇAN, Oğuz BAYAT, Baraa Saad ABDULHAKEEM3

245-253 Eğitim Kurumları için VDI ve Uygulama Sanallaştırmanın Faydaları
Benefits of VDI and Application Virtualization for Educational Institutions
Onur YUKA

255-272 Yapay Sinir Ağı Kullanarak Meme Kanseri Hastalığının Tahmini
Prediction of Breast Cancer Using Artificial Neural Networks
Mariya KİKNADZE, Ahmet GÜRHANLI

273-282 Exact Solutions and Linearization of Modified Emden Equation
Modifiye Edilmiş Emden Denkleminin Tam Çözümleri ve Lineerleştirilmesi
Özlem ORHAN, Bahar MİLANİ, Muhammed MİLANİ

283-290 Accuracy Enhancement of Brain Epilepsy Detection By Using of Machine Learning
Algorithms
Beyin Epilepsi Tespitini Kullanarak Doğruluk Geliştirme Makina Öğrenme Algoritmaları
Rand Natiq AL-DAHHAN, Osman N. UÇAN