Mahmutbey Merkez Kampüsü Bağcılar-İstanbul
0 (212) 604 01 00
aurum@altinbas.edu.tr

Cilt:5 Sayı:2

Cilt:5 Sayı:2

İçindekiler

Editörden

Araştırma Makalesi
97-108 Ekonomi ve Sosyal Teoride Yeni Bir Paradigma Olarak Büyüme-me
Berrin Ceylan-Ataman

109-126 Hileli İflas Suçu
Bekir IŞIK

127-147 Covid-19 Pandemisinde Y Kuşağının Tüketici Davranışındaki Değişimler
Cemal AKSOY, Ahu ERGEN

149-172 Marka İtibarının Daha Fazla Ödeme Niyetine Etkisi: Marka Aşkının Aracılık Rolü ve Nike
Markası Üzerine Bir Araştırma
N. Ozan BAKIR, Günay SAFARZADE

173-199 19. Yüzyılda Edebiyat ve Resmi Buluşturan Kadın Figürü: Lord Alfred Tennyson’un Shalott
Leydisi Uyarlamaları
Orhan ERKAL

SANAT ELEŞTİRİSİ
201-203 Covid-19 Pandemisi ve Dijitalizasyon
Fırat ARAPOĞLU

KİTAP İNCELEMESİ
205-207 Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu, Cumhuriyet ve Hümanizma Algısı, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2012, 343 Sayfa, ISBN 978-605-360-648-2.
Gülhan SEYHUN