Cilt:5 Sayı:2

İçindekiler Editörden Araştırma Makalesi 97-108 Ekonomi ve Sosyal Teoride Yeni Bir Paradigma Olarak Büyüme-me Berrin Ceylan-Ataman 109-126 Hileli İflas Suçu Bekir IŞIK 127-147 Covid-19 Pandemisinde Y Kuşağının Tüketici Davranışındaki Değişimler Cemal AKSOY, Ahu ERGEN 149-172 Marka İtibarının Daha Fazla Ödeme Niyetine Etkisi: Marka Aşkının Aracılık Rolü ve Nike Markası Üzerine Bir Araştırma N. Ozan BAKIR,…
Devamı