Mahmutbey Merkez Kampüsü Bağcılar-İstanbul
0 (212) 604 01 00
aurum@altinbas.edu.tr

Kategori: Sosyal Bilimler

Cilt:5 Sayı:2

İçindekiler Editörden Araştırma Makalesi 97-108 Ekonomi ve Sosyal Teoride Yeni Bir Paradigma Olarak Büyüme-me Berrin Ceylan-Ataman 109-126 Hileli İflas Suçu Bekir IŞIK 127-147 Covid-19 Pandemisinde Y Kuşağının Tüketici Davranışındaki Değişimler Cemal AKSOY, Ahu ERGEN 149-172 Marka İtibarının Daha Fazla Ödeme Niyetine Etkisi: Marka Aşkının Aracılık Rolü ve Nike Markası Üzerine Bir Araştırma N. Ozan BAKIR,…
Devamı

Cilt:5 Sayı:1

VII Editorden / Editorial Araştırma Makalesi/ Research ARTICLE 1-11 Koronavırus Sonrası Yeni Dünyada Bağımlı Tüketimciliğin Kültürel Eleştirisi The Cultural Critique of Addictive Consumerism in The Post-Coronavirus New World Sertaç Timur DEMİR 13-22 Turkey’s Membership Process In a Multi-Speed European Union Çok Vitesli Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin Üyelik Süreci Ekrem Yaşar AKÇAY , İdris TURAN 23-44 Türk…
Devamı

Cilt:4 Sayı:2

. İçindekiler / Contents . Editörden / Editoral ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLES . An Evaluatıon Model Based On Sustaınable Development For The Istanbul Shoppıng Center Market (İstanbul Alışveriş Merkezi Piyasası İçin Sürdürülebilir Kalkınmaya Dayalı Bir Değerlendirme Modeli) / Sayfa: 129-154 / Dursun Onur İLHAN, Ali Murat FERMAN . Makro Sosyal Hizmet Çerçevesinde Sivil Toplum…
Devamı

Cilt:4 Sayı:1

. İçindekiler / Contents . Editörden / Editoral MAKALELER / ARTICLES . Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sosyal Refah için Araç mı Amaç mı? (Corporate Social Responsibility As a Public Relations Tool: A Medium or Cause For Social Welfare) / Sayfa: 1-25 / Ayşe S. KARA . Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Mekansal İletişim…
Devamı

Cilt:3 Sayı:2

. İçindekiler / Contents . Editörden / Editoral / Sayfa: VII-X MAKALELER / ARTICLES . Economic Growth and Public Debt in the Economic Globalization Era:   An Empirical Investigation of Developing Countries ( Küreselleşme Çağında Büyüme ve Kamu Borcu: Gelişmekte Olan Ülkelere Dair Bir İnceleme) / Sayfa: 1-23 / Barış KABLAMACI  . Anayasal Devletin Ortaya Çıkışının…
Devamı

Cilt:3 Sayı:1

MAKALELER . İç SavaşÖncesi ve Sonrasında İspanya’da Devlet ve Sınıflar /  Sayfa: 1-19 / Sinan YILDIRMAZ . Pay Sahibinin Anonim Şirket Birleşmelerinden Doğan Çıkma Hakkı / Sayfa:21-44 / Yurdal ÖZATLAN . Ekonomik Sıkıntı, Sosyal Destek ve Depresyon : Türkiye Örneği / Sayfa: 45-64 / Ayşe YETİŞ BAYRAKTAR, Işık A. AYTAÇ, Bruce H. RANKIN  . Baba,…
Devamı

Cilt:2 Sayı:2

. İçindekiler . Editörden / Sayfa: VII-VIII / Nazan MAKSUDYAN, Fatma ALTINBAŞ SARIGÜL MAKALELER . Estimating the Effect of Inflation on Stock Returns Using Regime-Dependent Impulse Response Analysis /  Sayfa: 1-16 / Atilla ÇİFTER . Yaşlıların Ötenazi Hakkındaki Görüşleri / Sayfa: 17-32 / Yunus KARA . “Kimsenin yüzünü görmedim, [çocuk] dayımdandır”: 1856’da Konya’da Akşehir’de, Ermeni…
Devamı

Cilt:1 Sayı:1

. İçindekiler . Editörden / Sayfa: 5-6 / Nazan MAKSUDYAN, Fatma ALTINBAŞ SARIGÜL MAKALELER . Forced Population Movements as a Current Ethical Dilemma and the Possibilities of Collective Action /  Sayfa: 7-21 / C. Akça ATAÇ . Geleceğin Zemin Tekstillerini Hazırlamak / Sayfa:23-53 / Başak ÖZKENDİRCİ . The Problematic of Savings: The Case of Turkey…
Devamı

Cilt:1 Sayı:2

. İçindekiler . Editörden / Pages: 5-6 / Nazan MAKSUDYAN, Fatma ALTINBAŞ SARIGÜL MAKALELER . Structural Change in Wage Differentiation Patterns for Turkey in Terms of Working in the Same Industry /  Sayfa: 7-32 / Bengi YANIK İLHAN, Yasin KÜTÜK . Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuruda İç Hukuk Yolu Olarak Anayasa Şikayeti / Sayfa:…
Devamı

Cilt:2 Sayı:1

. İçindekiler . Editörden / Sayfa: VII-VIII / Nazan MAKSUDYAN, Fatma ALTINBAŞ SARIGÜL MAKALELER . Üçüncü Dönem İstiklal Mahkemeleri ve Erken Cumhuriyet Döneminde “Erkler” Arası İlişkiler /  Sayfa: 1-29 / Aslı Yılmaz UÇAR, Esra DİK . Osmanlı Gerileme Paradigmasının Yapısökümcü Analizine Bir Katkı / Sayfa: 31-40 / İbrahim KURAN . 6741 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye…
Devamı