2024- Volume:9 No:1

2024- Volume:9 No:1

2024 Yaz 9(1) issue is out! DergiPark Link

 Contents

1-4 Editorial

RESEARCH ARTICLE

5-16 İnsan Hakları Bilincini Geliştirmeye Yönelik Bir “Street Law” Dersi Deneyimi A “Street Law” Course Experience for Raising Human Rights Awareness
Meltem YILMAZ

17-38 War And Peace in Game Of Thrones As An Epic Narrative Bir Epik Anlatı Olarak Taht Oyunları’nda Savaş ve Barış
Büşra ALPARSLAN

39-62 “Design Thinker Profile – İnsan Odaklı Tasarım” Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Adaptation of the “Design Thinker Profile” Scale into Turkish
Ayça UĞUR, Kemal Özkan YILMAZ

63-93 Organik Ulaşım Yaklaşımı Çerçevesinde İstanbul’da Deniz Yolu Toplu Taşımacılığının Geliştirilmesi Development of Maritime Public Transportation in Istanbul in the Framework of Organic Transportation Approach
Ceyhun İLSEVER, Ayşe Buse CILIZ

95-114 Yeme Tutumları ile Öz Şefkat Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Examining the Relationship Between Eating Attitudes and Self-Compassion
Ecem KIRAN, Yaren ERDOĞDU, Naci Can SÜMENGEN

BOOK REVIEW

115-119 Nature, Culture et Inégalités: Une Perspective Comparative et Historique, Thomas Piketty, Société d’Ethnologie, 90, Isbn: 978-2-36519-054-1
Ahmet Tuğşad DOĞUKAN, Fatih DAĞ