2020- Volume:5 Issue:1

2020- Volume:5 Issue:1

VII Editorden / Editorial
Araştırma Makalesi/ Research ARTICLE
1-11 Koronavırus Sonrası Yeni Dünyada Bağımlı Tüketimciliğin Kültürel Eleştirisi
The Cultural Critique of Addictive Consumerism in The Post-Coronavirus New World
Sertaç Timur DEMİR
13-22 Turkey’s Membership Process In a Multi-Speed European Union
Çok Vitesli Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin Üyelik Süreci
Ekrem Yaşar AKÇAY , İdris TURAN
23-44 Türk ve İsviçre Hukukunda Evlat Edinme Kurumunun Miras Hukuku ile İlişkisi/
The Relationship Between Adoption Institution and Inheritance Law Under Turkish Law and
Swiss Law / Şükran ŞIPKA, Ece ERGÜN
45-58 Foreign Market Entry Mode Choice In Service Firms: a Business Model Perspective
Hizmet Firmalarında Yabancı Pazarlara Giriş Stratejileri: Bir İş Modeli Perspektifi
Alptegin ALBAYRAKTAROĞLU
59-71 Rezerv Paraların Geleceğine İlişkin Bir Ampirik Çalışma / An Empirical Study on The Future of Reserve Currencies
Ali ALP, Saim KILIÇ, Hadi GÖNÜLALÇAK,
REVIEW ARTICLE/ DERLEME MAKALE
73-82 Sosyal Hizmet Uygulamalarında Ekopsikolojiyi Düşünmek / Thinking Ecopsychology In Social Work Practice
Filiz ER, Çiğdem CANATAN, Berçem BARUT, Yunus KARA
SANAT ELEŞTİRİSİ/ART CRITICISM
83-87 Sanatta Konu Olarak Hastalık / Diseases As a Subject Matter In Art
Fırat ARAPOĞLU
KİTAP İNCELEMESİ/ BOOK REVIEWS
89-91 Şehnaz Tahir Gürçağlar, Kelimelerin Kıyısında: Türkiye’de Kadın Çevirmenler (Derleme),
İstanbul: İthaki Yayınları, 2019, 378 Sayfa.
Üyesi Gözde ORHAN
93-95 İhsan Fazlıoğlu, “On History of Science with Fuat Sezgin”. Turkish Studies Review, Volume
2, Issue 4, 2004 – 2: 355-370.
Mehmet Hamdi ÖRÜM