Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları

AURUM editörleri derginin yayımlanmasıyla ilişkili olarak gerçekleştirdikleri tüm faaliyet ve eylemlerden sorumludur.

Editörlerin başlıca amacı okurların ve yazarların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve derginin akademik performansının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Düşünce özgürlüğünü desteklemek ve akademik içeriğin güvenilirliğinden emin olmak editörlerin sorumluluğundadır. Yayıncılık sektörünün karşı karşıya olduğu mali zorluklar göz önüne alındığında, editörler AURUM dergisinin hiçbir bir ticari kaygıdan etkilenmemesini sağlamakla ve bunu yaparken etik ve entelektüel standartlardan ödün vermemekle yükümlüdürler.

Editörler gerektiğinde düzeltme, tekzip veya özür yayınlayacaklarını peşinen kabul ederler. Okuyucular, araştırmaları veya diğer akademik çalışmaları kimin finanse ettiği ve fon sağlayanların ilgili araştırma veya akademik çalışmada herhangi bir rolü veya etkisi olup olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Editörlerin yayımlanmak üzere bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararları kendi öznel kriterlerine değil, makalenin önemine, özgünlüğüne ve AURUM’un araştırma kapsamı ile olan ilgisine dayanmalıdır.

Makale kabul sürecinde demokratik davranılmalı, başvuruyla ilgili ciddi problemler tespit edilmedikçe tüm başvururlar değerlendirmeye alınmalıdır.

Değerlendirme sürecinde editör değişimi olsa dahi, makalesi AURUM’da yayımlanmak üzere önceden kabul alan bir yazarın yayımlanma hakkı mahfuz kalır.

AURUM’daki işleyiş süreci yazarların editöre ait kararlara itiraz edebilmesine olanak tanır. Editörler makalenin hazırlanmasına ilişkin yol gösterici ve yardımcı olacaktır, ancak, yazarlar makalelerinde AURUM’un benimsediği stil ve biçeme uymakla yükümlüdürler. AURUM benimsemiş olduğu stil ve biçemde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.