Künye

AURUM

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

Sahibi / Owner

Altınbaş Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı

Altınbaş University, President of the Board of Trustees Ali ALTINBAŞ

 

Genel Koordinatör / General Coordinator
Çağrı ERHAN

Editörler / Editors

Prof.Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Baş Editör
Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Tolga DEMİRYOL
Editör
Altınbaş Üniversitesi

Alan Editörleri / Section Editors

Prof. Dr. Engin Deniz Eriş
İşletme
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Adem Genç
Güzel Sanatlar
Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek
Hukuk
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç.Dr. Murat BOLELLİ
İşletme
Altınbaş Üniversitesi

Doç.Dr. Diğdem Soyaltın-Colella
Siyaset Bilimi
Aberdeen Üniversitesi / University of Aberdeen

Doç.Dr. Aslı YILMAZ Uçar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murad Canbulut
İşletme
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur Cem Doğru
Psikoloji
Afyon Kocatepe Universitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berna Ekal
Sosyoloji
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ersin Embel
Uluslararası İlişkiler
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak Güneş
Hukuk
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burak Emre Gürsoy
Psikoloji
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşfiliz
Psikoloji
Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Barış Vardar
İktisat
Altınbaş Üniversitesi

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Mücahid Aykut
Araştırma Görevlisi
Altınbaş Üniversitesi

Osman Ömer Güner
Araştırma Görevlisi
Altınbaş Üniversitesi

 

Dil Editörleri / Language Editors

Dr. Azize Özdemir
Öğretim Görevlisi
Altınbaş Üniversitesi

Turgut Turunç
Öğretim Görevlisi
Altınbaş Üniversitesi

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Abdullah AÇIK, Dokuz Eylül Üniversitesi
Ahmet Serhat ERKMEN, Altınbaş Üniversitesi
Alper KALİBER, Altınbaş Üniversitesi
Atilla ÇİFTER, Altınbaş Üniversitesi
Ayla ESEN, Bahçeşehir Üniversitesi
Aylin İLDEN KOÇKAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Aytül Ayşe CENGİZ, Anadolu Üniversitesi
Berna AKÇINAR, Işık Üniversitesi
Berna KARAÇALI, İstanbul Topkapı Üniversitesi
Cansu YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi
Didem DANIŞ, Galatasaray Üniversitesi
Diğdem SOYALTIN COLELLA, Aberdeen Üniversitesi
Emre ESEN, İstanbul Üniversitesi
Erol ÜLKER, Işık Üniversitesi
Fatoş ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi
Hasan SINAR, Altınbaş Üniversitesi
Janet BARIŞ, Altınbaş Üniversitesi
Muhittin SAĞNAK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Nihan AKDEMİR, İstanbul Topkapı Üniversitesi

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Uğurcan AKYÜZ, Toros Üniversitesi
Ali ALP, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ayşegül ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi
Barrie AXFORD, Oxford BrookesUniversity
Ali DAYIOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi
Ahmet DIRISS, Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales- Tunis
Devrim ERBİL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
François GEORGEON, EHESS
Boris JELEV, St.Cyril and St. Mathodius University
Ahmet Kasım HAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Cemal KAFADAR, Harvard University
Hasan KÖNİ, Kültür Üniversitesi
Heinz-Peter MARCEL, Köln University
Antje NÖTZOLD, Chemnitz University
Kaan H. ÖKTEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çınar ÖZEN, Ankara Üniversitesi
Alessandro QUARENGHI, Milan Catholic University
Şükran ŞIPKA, Altınbaş Üniversitesi
Alexandre TOURMAKINE, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), Fransa
Zehra YILMAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

AURUM SBD, İdealOnline veritabanı, Ulrich’s Periodicals Directory, Neliti, Directory of Research Journals

Indexing (DRJI), ResearchBib (Academic Resource Index), Index Copernicus, Asos Index, CiteFactor, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, Rootindex, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase index, Biblioteca IBT-CCG UNAM, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD gibi ulusal ve uluslararası indekslerde/veritabanlarında taranmaktadır.

AURUM JSS is indexed in a number of national and international databases such as IdealOnline, Ulrich’s Periodicals

Directory, Neliti, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBib (Academic Resource Index) and Index Copernicus, Asos Index, CiteFactor, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, Rootindex, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase index, Biblioteca IBT-CCG UNAM, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD.