Künye

AURUM

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

Sahibi / Owner

Altınbaş Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı

Altınbaş University, President of the Board of Trustees Ali ALTINBAŞ

 

Genel Koordinatör / General Coordinator

Çağrı ERHAN

Editörler / Editors

Dilek ŞİRVANLI ÖZEN (Baş Editör /Editor-in-Chief)

Tolga DEMİRYOL (Editör/ Editor)

Alan Editörleri / Section Editors

Adem GENÇ (Güzel Sanatlar / Fine Arts)

Aslı YILMAZ UÇAR (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Political Science and Public Administration)

Başak GÜNEŞ (Hukuk / Law)

Berna EKAL (Sosyoloji / Sociology)

Burak Emre GÜRSOY (Psikoloji / Psychology)

Duygu TAŞFİLİZ (Psikoloji / Psychology)

Ersin EMBEL (Uluslararası İlişkiler / International Relations)

Murad CANBULUT (İşletme / Business Administration)

Murat BOLELLİ (İşletme / Business Administration)

Nevzat Barış VARDAR (İktisat / Economics)

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Mücahid AYKUT

Osman Ömer GÜNER

Rüya YÜKSEL

Simay KIZILKAYA

Tayfun MERTAN

 

Dil Editörleri / Language Editors

Azize ÖZDEMİR

Turgut TURUNÇ

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Abdullah AÇIK, Dokuz Eylül Üniversitesi

Ahmet Serhat ERKMEN, Altınbaş Üniversitesi

Alper KALİBER, Altınbaş Üniversitesi

Atilla ÇİFTER, Altınbaş Üniversitesi

Ayla ESEN, Bahçeşehir Üniversitesi

Aylin İLDEN KOÇKAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi Aytül Ayşe CENGİZ, Anadolu Üniversitesi

Berna AKÇINAR, Işık Üniversitesi

Berna KARAÇALI, İstanbul Topkapı Üniversitesi Cansu YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi

Didem DANIŞ, Galatasaray Üniversitesi

Diğdem SOYALTIN COLELLA, Aberdeen Üniversitesi

Emre ESEN, İstanbul Üniversitesi

Erol ÜLKER, Işık Üniversitesi

Fatoş ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi

Hasan SINAR, Altınbaş Üniversitesi

Janet BARIŞ, Altınbaş Üniversitesi

Muhittin SAĞNAK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Nihan AKDEMİR, İstanbul Topkapı Üniversitesi

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Uğurcan AKYÜZ, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Ali ALP, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Ayşegül ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi

Barrie AXFORD, Oxford Brookes University

Ali DAYIOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi

Ahmet DRISS, Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales – Tunis

Devrim ERBİL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

François GEORGEON, EHESS

Boris JELEV, St.Cyril and St. Mathodius University

Ahmet Kasım HAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Cemal KAFADAR, Harvard University

Hasan KÖNİ, Kültür Üniversitesi

Heinz-Peter MANSEL, Köln University

Antje NÖTZOLD, Chemnitz University

Kaan H. ÖKTEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Çınar ÖZEN, Ankara Üniversitesi

Alessandro QUARENGHI, Milan Catholic University

Şükran ŞIPKA, Altınbaş Üniversitesi

Alexandre TOURMAKINE, Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales (Inalco), Fransa Zehra YILMAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

AURUM SBD, İdealOnline veritabanı, Ulrich’s Periodicals Directory, Neliti, Directory of Research Journals

Indexing (DRJI), ResearchBib (Academic Resource Index), Index Copernicus, Asos Index, CiteFactor, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, Rootindex, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase index, Biblioteca IBT-CCG UNAM, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD gibi ulusal ve uluslararası indekslerde/veritabanlarında taranmaktadır.

AURUM JSS is indexed in a number of national and international databases such as IdealOnline, Ulrich’s Periodicals

Directory, Neliti, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBib (Academic Resource Index) and Index Copernicus, Asos Index, CiteFactor, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, Rootindex, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase index, Biblioteca IBT-CCG UNAM, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD.