Künye

 

Dergi Adı/Name
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ALTINBAŞ UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

Sahibi/Owner
Altınbaş Üniversitesi Adına Mütevelli Heyet Başkanı / Altınbaş University President of the Board of Trustees 

Ali ALTINBAŞ

Genel Koordinatör/General Coordinator
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Baş Editör/Editor in Chief
Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
    

 

Editörler/Editors
Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN

Doç. Dr. Tolga DEMİRYOL

Prof. Dr. Adem GENÇ

Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAN

Dr. Öğr. Üyesi Başak GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Berna EKAL

Dr. Öğr. Üyesi Duygu TAŞFİLİZ

Dr. Öğr. Üyesi Ersin EMBEL

Doç. Dr. Murat BOLELLİ

Dr. Öğr. Üyesi Murad CANBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Barış VARDAR

Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Prof. Dr. Aylin İLDEN KOÇKAR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Emre ESEN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Serhat ERKMEN (Altınbaş Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdullah AÇIK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Aytül Ayşe CENGİZ (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Berna AKÇINAR (Işık Üniversitesi)
Doç. Dr. Diğdem SOYALTIN COLELLA (Aberdeen Üniversitesi)
Doç. Dr. Didem DANIŞ (Galatasaray Üniversitesi)
Doç. Dr. Alper KALİBER (Altınbaş Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan SINAR (Altınbaş Üniversitesi)
Doç. Dr. Nihan AKDEMİR (İstanbul Topkapı Üniversitesi)
Doç. Dr. Atilla ÇİFTER (Altınbaş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ESEN (Bahçeşehir Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cansu YILDIRIM (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLKER (Işık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatoş ALTINBAŞ (Altınbaş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Muhittin SAĞNAK (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burak Emre GÜRSOY (Altınbaş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Janet BARIŞ (Altınbaş Üniversitesi)
Uluslararası Danışma Kurulu / International Advisory Board
Uğurcan AKYÜZ, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Ali ALP, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ayşegül ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi
Barrie AXFORD, Oxford Brookes University
Ali DAYIOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi
Ahmet DIRISS, Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales- Tunis
Devrim ERBİL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
François GEORGEON, EHESS
Boris JELEV, St.Cyril and St. Mathodius University
Ahmet Kasım HAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Cemal KAFADAR, Harvard University
Hasan KÖNİ, Kültür Üniversitesi
Heinz-Peter MARCEL, Köln University
Antje NÖTZOLD, Chemnitz University
Kaan H. ÖKTEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çınar ÖZEN, Ankara Üniversitesi
Alessandro QUARENGHI, Milan Catholic University
Şükran ŞIPKA, Altınbaş Üniversitesi
Alexandre TOURMAKINE, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), Fransa
Dil Editörleri
Merve ÖZDEMİR ÇETİNKAYA

Turgut TURUNÇ

Danışma Kurulu / Advisory Board
Uğurcan AKYÜZ, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Ali ALP, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ayşegül ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi
Barrie AXFORD, Oxford BrookesUniversity
Ali DAYIOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi
Ahmet DIRISS, Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales- Tunis
Devrim ERBİL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
François GEORGEON, EHESS
Boris JELEV, St.Cyril and St. Mathodius University
Ahmet Kasım HAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Cemal KAFADAR, Harvard University
Hasan KÖNİ, Kültür Üniversitesi
Heinz-Peter MARCEL, Köln University
Antje NÖTZOLD, Chemnitz University
Kaan H. ÖKTEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çınar ÖZEN, Ankara Üniversitesi
Alessandro QUARENGHI, Milan Catholic University
Şükran ŞIPKA, Altınbaş Üniversitesi
Alexandre TOURMAKINE, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), Fransa
Zehra YILMAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yazışma ve İnternet Adresi
E-mail: aurumsosyalbilimler@altinbas.edu.tr
Web: https://aurum.altinbas.edu.tr/sosyal-bilimler-dergisi/
Adres: Altınbaş Üniversitesi, Mahmutbey Dilmenler Cad. No. 26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL
Yayın Aralığı
Yılda 2 sayı – 6 ayda bir / Published biannually – every 6 months
Yazım Kuralları

https://aurum.altinbas.edu.tr/sosyal-bilimler-dergisi/yazarlaricin/

AURUM Sosyal Bilimler Dergisi, İdealOnline veritabanı, Ulrich’s Periodicals Directory, Neliti, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBib (Academic Resource Index), Index Copernicus, Asos Index, CiteFactor, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, Rootindex, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase index, Biblioteca IBT-CCG UNAM, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), SOBIAD
gibi ulusal ve uluslararası indekslerde/veritabanlarında taranmaktadır.