Telif Hakkı Formu

Her makalenin içeriğini yetkisiz kullanımından doğan sonuçlardan korumak için telif hakkının yazardan yayıncıya aktarılması zorunludur. Dolayısıyla, yayın şartı olarak yazarların makalelerinin yan hakları da içeren tüm hakları Altınbaş üniversitesi tarafından yayınlanan AURUM – Journal of Engineering Systems and Architecture (A-JESA) dergisine vermeleri esastır. Ancak yazarlar makale dergide yayınlandıktan sonra yazarları veya editörleri oldukları herhangi bir kitapta ücretsiz olarak yazılarını kullanma hakkına sahiptir. 

Makele Başlığı: 

Yazar İsimleri ve İmzaları: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

A-JESA altında imzası bulunan yazarların makalesini internet aracığıyla http://aurum.altinbas.edu.tr/en/journal-of-engineering-systems-and-architecture üzerinden yayınlamakla yükümlüdür. Şu andaki veya ilerideki alt haklarını da kapsayan tüm hakları, Türkiye ve tüm yabancı ülkelerin Telif Hakkı Kanunları (ortak veya yasal) ile her dilde korunmaktadır. (A-JESA) , (A-JESA) tarafından makalenin orijinal yayına kitaptaki uygun krediyi vermesi şartıyla yazar veya editör olduğu herhangi bir kitaptaki yeniden yayın hakkını yazara verir. Yazar, makalenin daha önce başka yerde yayınlanmamış olduğunu güvence altına alır. Aksi takdirde, daha önce bir telif hakkı olan ortamda tamamen veya kısmen yayınlanmış olması durumunda yazar (A-JESA) için telif atama teslim edeceğini ve yazar el yazması ile kredi marjları için kopyasını sunacağını garanti eder. Yazar, el yazmasının yazarın orijinal çalışması olduğunu garanti eder. Eser ortak olarak hazırlanırsa, yazar bu sözleşmenin şartlarını ortak yazarlara bildirmeyi kabul eder. Yazar ayrıca, makalenin hakaret içeren veya yasa dışı olmayan ifadeler içerdiğini ve başkalarının haklarını ihlal etmediğini garanti eder. 

Lütfen bu belgenin “makale başlığı”, “yazar adı”, “tarih” bölümlerini doldurunuz. Ardından orijinal imzalanmış belgeyi tarayıp osman.ucan@altinbas.edu.tr adresine e-posta ile gönderin. 

Kendi dosyalarınız için bir kopyasını saklayın. Ortak yazılmış makaleler için tüm ortak yazarlar imzalamalı veya yazarlardan biri diğerleri için yetkili bir temsilci olarak imzalamalıdır. 

Bu metine ait PDF dosyasını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.