2019- Volume:4 Issue:2

2019- Volume:4 Issue:2

. İçindekiler / Contents
. Editörden / Editoral
ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLES
. An Evaluatıon Model Based On Sustaınable Development For The Istanbul Shoppıng Center Market (İstanbul Alışveriş Merkezi Piyasası İçin Sürdürülebilir Kalkınmaya Dayalı Bir Değerlendirme Modeli) / Sayfa: 129-154 / Dursun Onur İLHAN, Ali Murat FERMAN
. Makro Sosyal Hizmet Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi (The Importance of Non-Government Organizations In The Framework of Macro Social Work)  / Sayfa: 155-169 / Yunus Kara
. Women Representation In Parliament In Sub-Saharan Africa: Case Study of Rwanda and Kenya (Sahraaltı Afrika Parlementosu’nda Kadın Temsili: Ruanda ve Kenya Vakası) / Sayfa: 171-187 / Prudence Laure NDINGA
. Her Yerde Yabancı Gönül Yarası ve Hakkâri’de Bir Mevsim Filmleri Üzerinden Taşra Temsilinin İnşası ve Taşra/Şehir İlişkisinin Değerlendirilmesi (Stranger Everywhere Construction of The Provincial Representation on Gonul Yarası and Hakkarıde Bir Mevsim) / Sayfa: 189-202 / Umut Şilan OĞURLU
. Tersine Lojistik: İletişim Sektöründe Yönetilen Hizmet Uygulamaları Turknet Örneği (Reverse Logistics: Service Applications Management In Communication Sector Turknet Case Study) / Sayfa: 203-217 / Çoşkun ÖZCAN
SANAT ELEŞTİRİSİ / ART CRITICISM
. 16. İstanbul Bienali: Yedinci Kıta (16th Istanbul Biennial: Seventh Continent) / Sayfa: 219-223 / Fırat ARAPOĞLU
KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEWS
. Bir İletişim Aracı Olarak Yemek: Acı Çikolata (Food as a Communication Tool: Like Water for Chocolate / Sayfa: 225-228 / Merve İŞERİ UZUNOĞLU
. Edhem Eldem and Socrates Petmezas (eds), The Economic Development of Southeastern Europe in The 19th Century, Alpha Bank Historical Archives, 2011, Pp 539-554, Athens.  / Sayfa: 229-230 / Mehmet Sinan BİRDAL