2019- Volume:4 Issue:1

2019- Volume:4 Issue:1

. İçindekiler / Contents
. Editörden / Editoral
MAKALELER / ARTICLES
. Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sosyal Refah için Araç mı Amaç mı? (Corporate Social Responsibility As a Public Relations Tool: A Medium or Cause For Social Welfare) / Sayfa: 1-25 / Ayşe S. KARA
. Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Mekansal İletişim (Spatial Communication In the Context of Interdisciplinary Art) / Sayfa: 27-54 / Fırat ARAPOĞLU
. Film Anlatılarındaki Simülasyon Mekanlarının Mieke Bal’ın Açıkladığı Mekân Öğesi Çerçevesinde Jean Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı ile Tartışması (Discussing Simulation Places In Film Narratives With Jean Baudrillard’s Simulation Theory Within The Framework of Space Elements As Explained by Mieke Bal) / Sayfa: 55-67 / Berceste Gülçin ÖZDEMİR
. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergi Dairelerine Sundukları Mali Tabloların Açıklanması Piyasada Yanıltıcı Etki mi Yaratıyor? (Does the Disclosure of Financial Statements Submitted to Tax Office of Real Estate Investment Trusts Create a Misleading Impact on the Market?) / Sayfa: 69-79 / Saim KILIÇ
. The Daydreams of Polyphony: From The Music Revolution to The Birth of Turkish Popular Culture (Çok Sesliliğin Gündüşleri: Müzik Devriminden Türk Popüler Kültürün Doğuşuna) / Sayfa: 81-100 / Poyraz KOLLUOĞLU
SANAT ELEŞTİRİSİ / ART CRITICISM
. Günümüz Çin Sanatında Mürekkebin Yeri ve Önemi (The Role of And Importance of Ink in Contemporary Chinese Art) / Sayfa: 101-108 / Uras KIZIL
KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEWS
. Kapalıçarşı’nın Taşları / Sayfa: 109-114 / Yalın ALPAY
. The Long End of The First World War.  / Sayfa: 115-118 / Nazan MAKSUDYAN