2020- Cilt:4 Sayı:1

2020- Cilt:4 Sayı:1

EDİTÖR’DEN / FROM EDITOR

 

RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALESİ

Uzaktan Eğitim Forum Sistemlerinde Bir Metin Madenciliği Uygulaması / A Text Mining Application In Distance Education Systems / Sayfa: 9-21

Avcı Ufuk YILMAZ,  Zafer ASLAN

Güneş Enerjisi Potansiyelinin Çoklu Lineer Regresyon ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi / Modeling of Solar Energy Potential With Multiple Lineer Regression and Artificial Neural Networks / Sayfa: 23-36

Durhan GABRALI, Zafer ASLAN

Using Data Mining Techniques to Explore Patterns of Academic Achievement Effects for High School Students / Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıya Ulaşma Davranışlarının Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi / Sayfa: 37-59

Karrar Hussein ALI, Sefer KURNAZ

Efficient Routing Discovery Algorithm in Manet / Manet İçin Verimli Yönlendirme Keşif Algoritması / Sayfa: 61-71

Bakr Kamal Jasim ALANI, Cagatay AYDIN, Dogu Cagdas ATİLLA

Developing Classifier for the Prediction of Students’ Performance Using Data Mining Classification Techniques/ Veri Madenciliği Sınıflandırma Teknikleri Kullanarak Öğrenci Performansının Tahmini İçin Sınıflandırıcı Geliştirme / Sayfa: 73-91

Abubakar Auwal RIMI, Oguz BAYAT, Abdullahi Abdu IBRAHIM

Efficient Monitoring and Control System for Hybrid Smart Grids Using Fuzzy Logic and IOT / Bulanık Mantık ve IOT Kullanarak Hibrit Akıllı Şebekeler İçin Verimli İzleme ve Kontrol Sistemi / Sayfa: 93-102

Teiseer ALZUBAIDI, Osman Nuri UÇAN

Automatic Combination of User Views for Database Creation / Veritabanı Oluşturmada, Kullanıcı Görüşlerinin Bilgisayar Program İle Otomatik Bütünleştirilmesi / Sayfa: 103-111

Sefer KURNAZ, Erden BAŞAR

Yapılarda Yer Altı Suyuna Karşı Yapılan Koruma Sistemlerinin Uygulanabilirliği ve Güvenliğinin İncelenmesi / Investigation of Applicability And Safety of Conservation Systems Against Underground Water In Buildings / Sayfa: 113-133

Sepanta NAİMİ, Zafer ÖZDEMİR

21. Yüzyıl Dünya Fuarlarında (Expo) Türkiye’nin Mimari Temsili / Architectural Presentation of Turkey In The 21St Century World’s Fairs (Expo) / Sayfa:135-152

Erinç ONBAY